ลาก่อนซีรอกซ์!! รัฐบาลยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนเเละสำเนาบัตรต่างๆ ในการติดต่องานราชการ เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้

ข่าวเด่น

 เวลาที่เราจะไปทำเรื่องสำคัญตามหน่วยงานราชการหรือเอกชนต่างๆ สิ่งที่ต้องเตรียมไปก็คือ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน แล้วเซ็นต์สำเนาถูกต้องทับเอกสารไปเพื่อความปลอดภัย ป้องกันการเอาสำเนาไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย แต่ล่าสุด รัฐบาลได้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตรต่างๆ โดยทางด้านเพจ WorkpointNews – ข่าวเวิร์คพอยท์ ได้โพสตืรายงาน โดยระบุว่า…

Loading...

ในวันพรุ่งนี้ จะมีการยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนเเละสำเนาบัตรต่างๆ ในการติดต่องานราชการ โดยเริ่มจากทำเนียบรัฐบาลเป็นสถานที่เเรก เเละหลังจากนั้นก็จะถูกขยายออกไปอีก 40,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกเปิดเเสดงในแอพพลิเคชั่น เพื่อความสะดวกสบาย เเละรวดเร็ว

Loading...

รัฐบาลได้ผลักดันเรื่องรัฐบาลดิจิทัลเพื่ออนาคตประเทศไทย 

          เพื่อจัดระบบการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะปรับปรุงระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ให้ใกล้เคียงกับไทยเเลนด์ 4.0 มีหัวใจหลักอยู่ 3 ข้อประกอบด้วย

1 การนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการทำงานในระบบราชการให้มากที่สุด

2 เชื่อมโยงข้อมูลส่วนราชการระหว่างกรมต่อกรม ส่วนกลางไปภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน

3 เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม เเละแสดงความเห็นต่อการทำงาน

ขออนุญาตแก้ไขคำผิดนะคะ จาก “ซีร๊อกซ์” เป็น “ซีรอกซ์” ค่ะ

ความคิดเห็นจากชาวเน็ต 

– –– –– –

 

ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เลย ที่รัฐบาลได้มีการผลักดันทำให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น แต่ก็ต้องระวังเรื่องความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นกันด้วยนะครับ 

Loading...